...

Privacyverklaring

Indebuurt verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn voor het gebruik maken van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan Indebuurt verstrekt. Dit kan zijn via het contactformulier op de website. Het betreft NAW-gegevens: voor- en achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.

Indebuurt verwerkt alleen gegevens als daarvoor toestemming gegeven is. Bij kinderen en jongeren onder 16 jaar dient hiervoor toestemming te zijn gegeven door een ouder of voogd. Wij kunnen niet controleren of een websitebezoeker ouder is dan 16 jaar en raden ouders en opvoeders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat er gegevens worden verzameld zonder wettelijk vertegenwoordigde toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat er zonder toestemming gegevens zijn verzameld, neem dan contact met ons op via info@idb-oplossingen.nl. Dan zullen wij de informatie verwijderen.

Gegevens worden gebruikt om:
  • contact met je op te nemen (telefoon, e-mail, per brief) om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De dienstverlening wordt enkel gestart als hiervoor toestemming is gegeven middels een toestemmingsverklaring.
  • verzenden van toestemmingsverklaring, verslaglegging, factuur en/of andere informatie uitsluitend met betrekking tot de dienstverlening.

Bewaartermijn
Gegevens worden 15 jaar bewaard. Dit is een wettelijk vastgelegde termijn zoals ook terug te vinden is in onze Beroepscode (nvo). Deze ligt ter inzage in onze praktijk.

Inzien van gegevens
Indebuurt is verplicht om jou de persoonsgegevens in te laten zien, te corrigeren of te verwijderen als je hier om vraagt. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kun je sturen naar info@idb-oplossingen.nl Om er zeker van te zijn dat een dergelijk verzoek door jou persoonlijk is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van je privacy raden we je aan om bij deze kopie jouw BSN-nummer af te plakken. Binnen vier weken wordt er vervolgens op jouw verzoek gereageerd.

Beveiliging gegevens
Indebuurt respecteert de privacy van alle klanten en de websitebezoekers en behandelt persoonlijke informatie vertrouwelijk. Hiervoor worden passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een SSL-beveiliging op de website. Als jij toch het idee hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of als je op een andere manier vermoedt dat er misbruik plaatsvindt, neem dan contact met ons op via info@idb-oplossingen.

Informatie delen met derden
Indebuurt verstrekt uitsluitend informatie aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de dienstverlening met het kind, de jongere (en hun ouders/opvoeders), om te voldoen aan de wettelijke verplichting. Dit doen wij alleen met toestemming van de ouder of voogd, of wanneer wij gezien onze meldplicht verplicht zijn de informatie te delen. Informatie over de meldplicht staat opgenomen in de Beroepscode (nvo). Deze ligt ter inzage in onze praktijk.