...

Groepsaanbod

Angst is een normale menselijke emotie, die we allemaal kennen. Het is niet gek om het spannend te vinden wanneer je ergens naartoe gaat, waar je de mensen niet kent. Maar wanneer je door angst dingen niet durft, zoals bijvoorbeeld meedoen aan een sportwedstrijd of naar een feestje gaan, is dat helemaal niet leuk! Het is dan goed om hier op tijd iets aan te doen. Bij ons ga je met leeftijdsgenoten actief aan de slag en doen we met elkaar oefeningen die je kunt gebruiken in lastige situaties.

Voor verwijzers/ouders

Kinderen die geleerd hebben om op de juiste wijze met angst om te gaan, hebben minder kans op depressie tijdens de puberteit. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat angst en depressie bij kinderen en adolescenten sterk samenhangen. Mensen die als volwassene angstig of depressief zijn, blijken die klachten als kind ook al vaak te hebben gehad.

Wij bieden een preventief groepsprogramma waardoor angst en mogelijk depressie in de toekomst, voorkomen kan worden. Dit programma wordt aangeboden in een groep zodat het leren van leeftijdsgenoten wordt gestimuleerd.

Ons groepsprogramma helpt kinderen en jeugdigen bij het ontwikkelen van vaardigheden om op een effectieve manier situaties die moeilijk zijn en/of angst oproepen, aan te pakken. In een veilige omgeving gaan we in 10 bijeenkomsten met elkaar aan de slag. Emotionele veerkracht wordt versterkt, zelfvertrouwen wordt gestimuleerd en probleemoplossende vaardigheden worden opgebouwd.